Unikompetens

TYA

TYA

TYA’s hemsida

TYA TLP10

TYA ersättningskort vid förlust

TYA Truck & Maskin

TYA körtillsånd

När arbetet leder till döden

https://youtu.be/jIp8zvKl-7I

Dödliga händelser i arbetet- Fall från högre nivå

https://youtu.be/nEFN6NdliK0

Dödliga händelser i arbetet-Att bli klämd eller träffad av föremåll 

https://youtu.be/mx6dGN3HxSs

Dödliga händelser i arbetet-Lossning av gods

https://youtu.be/C7Us980TFek

Dödliga händelser i arbetet-Vid arbete med arbetsfordon och mobila machiner

https://youtu.be/d_ad5dDmpBI

Dödliga händelser i arbetet-Trafikolycka på allmän väg

https://youtu.be/QfPp-ppzj3s

www.av.se

https://www.av.se/nollvision