Unikompetens

Truckutbildning: A1 – A4 (låglyftande) ​

Truckutbildning A

A1 Låglyftande plocktruck
A2 Ledstaplare
A3 Låglyftande åktruck
A4 Låglyftare

Truckutbildning A används ofta på lite mindre lager, livsmedelsbutiker etc. I ett fåtal fall kan det vara så att man endast behöver ta truckkort A.