Unikompetens

Truckutbildning

För en säkrare arbetsplats!

Våra kurser

Utbildningarna som Unikompetens AB erbjuder, börjar inledningsvis alltid med en teoretisk del. Detta för att eleven ska få kunskaper gällande säkerhetsåtgärder rörande trucken, samt att förstå själva trucken och dess konstruktion. När väl den teoretiska delen är utförd prövas eleven på den praktiska delen i truckutbildningen.

Unikompetens AB erbjuder följande truckutbildningar:

A-truckar (låglyftande)

B-truckar (höglyftande)

A1: Låglyftande plocktruck
A2: Ledstaplare
A3: Låglyftande åktruck
A4: Låglyftare

B1:Motviktstruck
B2 Höglyftande åkstaplare
B3 Skjutstativtruck
B4 Höglyftande plocktruck

Kurstiden är fördelat på 40h,med möjlighet att bli godkänd tidigare

Alla utbildningar erhålls i Unikompetens AB egna lokaler.

Teoretiska delen

Innan utbildningen drar igång får elev tillsig material som ska läsas på för att underlätta teorigenomgången.Den teoretiska delen inleds med en utbildande del där en instruktör håller i föreläsningen. När föreläsningen således är avklarad kommer eleverna att examineras i form av ett skriftligt prov innan starten på den praktiska delen. Unikompetens AB har som mål att så många som möjligt ska klara av utbildningen och försöker därför att anpassa den teoretiska delen till diverse förutsättningar.

Praktiska delen

Vid ett godkänt resultat vid den teoretiska delen fortsätter således utbildningen med den praktiska delen. Eleven får här övningsköra de truckar som ingår i den bokade kursen. Även på den praktiska delen finns det ett examinationstillfälle där eleven ska klara av olika moment som utbildningen, enligt TLP10, kräver.

’’Utbildning med stort säkerhetsfokus’’

Låt oss komma i kontakt!

Kontakta oss för mer information.

Unikompetens Ab

Mörsaregatan 254 66 Helsingborg, Sverige

079 3340875
079 3410496
info@unikompetens.se