Unikompetens

Bokningsvillkor

Avbokning eller sjukdom

Anmälan till truckutbildningen är bindande.

Skulle du få förhinder av någon anledning och inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid.

Om avbokning sker med mindre än 5 dagar(vardagar) före kursens start debiteras hela avgiften.
Det går bra att utbyta kurstillfälle med ett senare tillfälle, detta måste givetvis göras i samråd med Unikompetens AB.

Vid sjukdom skall ett signerat sjukintyg uppvisas.
Vid begravningar skall ett intyg uppvisas.
Vid dessa tillfälle kommer ett nytt utbildningstillfälle att erbjudas.

Avviker man från kursen och inte kan visa upp ett giltigt intyg som styrker din frånvaro kommer inte ett nytt kurstillfälle erbjudas. Inga pengar kommer återbetalas.

Unikompetens har rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Personuppgifter:

Era personuppgifter sparas i vår databas tills vi har registrerat er utbildning hos TYA.
Därefter vid förlust av utbildningsbevis så kan deltagaren/eleven själv beställa det via TYA.
Givetvis kan Unikompetens AB hjälpa till med detta i samråd med eleven men då kommer en avgift att debiteras för det nya utbildningsbeviset.

Villkor för deltagande i truckutbildning:

Jag intygar att jag är frisk och inte har någon sjukdom som kan påverkar min förmåga att framföra en truck.
Vid feber, förkylning och hosta så ska man inte deltaga i kursen för att slippa riskera att spridda smittan vidare till andra deltagare.
Vid behov av extra hjälp är det viktigt att eleven själv meddelar Unikompetens AB sin situation skriftligt redan vid bokningstillfället så Unikompetens AB kan försöka anpassa utbildningen efter elevens behov.
Unikompetens AB förbehåller sig rätten att kunna säga upp bokningen om man inte kan leva upp till elevens behov.
Eleven ska kunna uttrycka sig i tal och skrift, vid brist av detta utan att man har meddelat Unikompetens AB så har instruktörerna rätt att avbryta utbildningen.
Vid dåligt uppförande eller hot så har Unikompetens rätten att avbryta utbildningen och inga pengar kommer betalas tillbaka.
All skadegörelse kommer polisanmälas och faktureras till den berörde.
För att bli godkänd skall man klara både teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat.