Unikompetens

Välkomna till våra truckutbildningar

Ringa oss

079 3340875
079 3410496

Email

info@unikompetens.se

Besöka oss

Mörsaregatan 254 66 Helsingborg, Sverige

öppettider

Mon-Fri 08.00 - 16.00
Sat - Sun 09.00 - 17.00

Här du kan boka tid för dina truckutbildning.

Mål och syfte med utbildningen är att, öka säkerheten, minska personskador, förbättra effektiviteten och sänka kostnader. Truckutbildningen är uppdelad i två delar:

Teoretiska delen

Innan utbildningen drar igång får elev till sig material som ska läsas på för att underlätta teorigenomgången.Den teoretiska delen inleds med en utbildande del där en instruktör håller i föreläsningen. När föreläsningen således är avklarad kommer eleverna att examineras i form av ett skriftligt prov innan starten på den praktiska delen. Unikompetens AB har som mål att så många som möjligt ska klara av utbildningen och försöker därför att anpassa den teoretiska delen till diverse förutsättningar.

Praktiska delen

Vid ett godkänt resultat vid den teoretiska delen fortsätter således utbildningen med den praktiska delen. Eleven får här övningsköra de truckar som ingår i den bokade kursen. Även på den praktiska delen finns det ett examinationstillfälle där eleven ska klara av olika moment som utbildningen, enligt TLP10, kräver.

Pris (A1-A4 och B1-B4): 3.000 kr

’’En utbildning för livet’’

Fördelar med truckutbildning

Med truckutbildning ökar dina chanser att komma in på arbetsmarknaden.

Är du trött på ditt nuvarande jobb, med truckutbildning blir det lättare att hitta någon sysselsättning.

En truckutbildning fungerar överallt, inom hela Sverige och Norden

Med truckutbildning ökar dina chanser att växa inom företaget.

Högre timlön

Extra inkomstkälla

Om du får förhinder och inte kan delta i kursen du har bokat är det viktigt att du informerar oss i tid. Kursen kan avbrytas minst 5 dagar före kursstart, annars debiteras hela summan. Vid sjukdom måste ett läkarintyg uppvisas från läkaren, men kursräkningen måste betalas och du får ett nytt kursdatum som vi tillsammans planerar ihop. Unikompetens AB förbehåller sig rätten att ändra kursens datum och tid.